• http://www.asianlife.com.np/

Menu

जीवन रत्न बीमा योजना

जीवन रत्न बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु:

 •     चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य
 •     कर्जाको ब्यवस्था
 •     मुनाफामा सरिक
 •     सिमित अवधिमा बीमाशुल्क भुक्तानी हुने
 •     न्यूनतम प्रवेश उमेर : ११ वर्ष
 •     अधिकतम प्रवेश उमेर : ६० वर्ष सम्म
 •     अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : ७० वर्ष
 •     बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि : १०, १५, २०, २५ वा ३० वर्ष
 •     न्यूनतम बीमाङ्क : रु ५०,०००/–
 •     अधिकतम बीमाङ्क : आयश्रोतको आधारमा ।
 •     बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका : वार्षिक, अर्धवार्षिक वा त्रैमाशिक

छुट:
बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम थप / छुट गरिनेछ ।

 •     रु. २,०१,००० देखि ५,००,००० सम्म रु १ प्रतिहजार छुट
 •     रु. ५,०१,००० देखि माथि रु २ प्रतिहजार छुट

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम बीमाशुल्कमा थप / छुट गरिनेछ ।

 •     बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा २ % छुट
 •     अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गदा १% थप
 •     त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा कुनै छुट छैन

बीमा रकम भुक्तानी पाउने अवस्थाहरु

 •     बीमा अवधिसम्म बिमित जिवित रहेमा वा बीमा समाप्ती अगावै मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।

ऐच्छिक सुविध
यस योजनामा निम्न अनुसार ऐच्छिक सुविधा ब्यवस्था गरिएको छ ।

 •     बीमाशुल्क छुट सुविधा (PWB)
 •     अपांग अशक्त सुविधा (PTD)
 •     दुर्घटना मृत्यु सुविधा (ADB)