• http://www.asianlife.com.np/

Menu

दम्पत्ती सुरक्षा (संयुक्त सावधिक)

दम्पत्ती सुरक्षा (संयुक्त सावधिक)

दम्पत्ती सुरक्षा  (संयुक्त सावधिक)

योजनाका विशेषताहरु:

 • चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य
 • कर्जाको ब्यवस्था
 • अवधि भुक्तानी
 • मुनाफामा सरिक
 • न्यूनतम प्रवेश उमेर : १८ वर्ष (कम उमेरको श्रीमान् वा श्रीमतीको न्यूनतम प्रवेश उमेर १६ वर्ष)
 • अधिकतम प्रवेश उमेर : ५० वर्ष सम्म
 • अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर : ६५ वर्ष
 • न्यूनतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि : १५ वर्ष
 • अधिकतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि : ३० वर्ष
 • न्यूनतम बीमाङ्क : रु ५०,०००/-
 • अधिकतम बीमाङ्क : आयश्रोतको आधारमा ।
 • बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका : वार्षिक, अर्धवार्षिक वा त्रैमाशिक
 • बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि : बीमा अवधि समाप्ती सम्म वा बीमा अवधि भित्र दुई बीमित मध्ये कुनै एकको मृत्यु भएमा सो मिति सम्म ।

छुट:

बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम थप / छुट गरिनेछ ।
 • रु १,५१,००० देखि ३,००,००० सम्म रु १ प्रतिहजार छुट
 • रु ३,०१,००० देखि ५,००,००० सम्म रु १.५ प्रतिहजार छुट
 • रु ५,०१,००० देखि माथि रु २ प्रतिहजार छुट
बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम बीमाशुल्कमा थप / छुट गरिनेछ ।
 • बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा कुनै छुट छैन
 • अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गदा ३% थप
 • त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा ७% थप


बीमा रकम भुक्तानी पाउने अवस्था

यस योजना अन्तर्गत देहायका अवस्थाहरुमा देहाय बमोजिम भुक्तानी दिइनेछ :
 • बीमा अवधि भित्र दुईमध्ये एक बीमितको मृत्यु भएमा पुरै बीमाङ्क रकम,
 • बीमा अवधि भित्र अर्को बीमितको पनि मृत्यु भएमा थप पुरै बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस,
 • बीमा अवधि समाप्त हुने मितिसम्म दुई मध्ये एक बीमित मात्र जीवित रहेमा थप पूरै बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस
 • बीमा अवधि समाप्त हुने मितिसम्म दुवै बीमित जीवित रहेमा पूरै बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस |

ऐच्छिक सुविधा

 • यस योजनामा ऐच्छिक सुविधाको रुपमा दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB) लिन सकिने ब्यवस्था रहेको छ ।