• http://www.asianlife.com.np/

Menu

पेन्सन बीमा योजना

पेन्सन बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु:

 •     चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य
 •     कर्जाको ब्यवस्था
 •     मुनाफामा सरिक
 •     न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष
 •     अधिकतम प्रवेश उमेर : ६० वर्ष सम्म
 •     न्युनतम बीमा समाप्ति उमेर : ४० वर्ष
 •     न्यूनतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि : ५ वर्ष
 •     अधिकतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि : ५४ वर्ष
 •     न्यूनतम बीमाङ्क : रु १,००,०००/–
 •     अधिकतम बीमाङ्क : आयश्रोतको आधारमा ।
 •     बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका : वार्षिक, अर्धवार्षिक वा त्रैमाशिक

छुट:
बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम थप / छुट गरिनेछ ।

 •     रु. १,०१,००० देखि २,००,००० सम्म रु १ प्रतिहजार छुट
 •     रु. २,०१,००० देखि माथि रु २ प्रतिहजार छुट
 •     रु. १०,००० देखि १४९९९ सम्म रु. ६ प्रतिहजार थप
 •     रु. १५,००० देखि १९९९९ सम्म रु. ३ प्रतिहजार थप
 •     रु. २०,००० देखि २४९९९ सम्म रु. १ प्रतिहजार थप

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम बीमाशुल्कमा थप / छुट गरिनेछ ।

 •     बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा २ % छुट
 •     अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गदा १% थप
 •     त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा कुनै छुट छैन

एन्युटी (पेन्सन) छनौट गर्ने समय

 •     बीमा अवधि समाप्तिमा

एन्युटी (पेन्सन) बिकल्प

 •     निश्चित ५, १०, १५ वा २० वर्षसम्म सुनिश्चित र त्यसपछि आजिवन
 •     आजिवन भुक्तानी र खरिद मुल्य फिर्ता सुविधा
 •     वार्षिक ३ प्रतिशतको एन्यूटी बृद्धि सुविधा
 •     आजिवन एन्यूटी सुविधा एवं विमितको निधन पछि पति / पत्नीलाई आजिवन एन्यूटी

बीमा रकम भुक्तानी पाउने अवस्थाहरु

 •     बीमा अवधिसम्म बिमित जिवित रहेमा देहाय बमोजिम २ वटा अवस्था अनुसार बिमितलाई बीमा रकम उपलब्ध गराइने छ । बिमितले आफ्नो सुविधा अनुसार कुनै १ अवस्था चयन गर्नुपर्ने छ ।
 •      बिमाङ्क र नियमानुसारको बानेस रकम प्राप्त गर्ने वा
 •      बीमा अवधि समाप्तिमा बीमितले कुनै रकम भुक्तानी नलिएमा पुरै रकम (बीमाङ्क र बोनस) लाई पेन्सन योजना खरिदमा उपयोग गरी बिमितले रोजेको एन्यूटी बिकल्प अनुसार भुक्तानी हुने ।
 •     बीमा समाप्ती हुने मिति अगावै बिमितको मृत्यु भएमा बिमाङ्क र नियमानुसारको बोनस भुक्तानी हुने ।