100% ,50% Interest waive on lapsed Policies

100% ,50% Interest waive on lapsed Policies

यस कम्पनीबाट जारी गरीएका बीमालेखहरु मध्ये व्यतित बीमालेख संख्यालाई न्यूनिकरण गर्न २०७४ पौष मसान्त सम्म बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने मितिले छ महिना नाघेका (पूर्ण व्यतित भएका) बीमालेखहरु २०७४-१०-०९ गते देखि मिति २०७४-११-२५ गते भित्र पुनर्जागरण गराउने बीमितहरुलाई लाग्ने ब्याजमा देहाय बमोजिम ब्याज छुट प्रदान गर्नहुन जानकारी गराईन्छ ।
क) शत् प्रतिशत (१००%) ब्याज छुटः
अन्तिम बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको मितिले ४ वर्ष भित्र व्यतित भएको बीमालेखको हकमा शत् प्रतिशत व्याज छुट प्रदान गरिने छ ।
ख) पचास प्रतिशत (५०%) ब्याज छुटः
अन्तिम बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको मितिले ४ वर्ष भन्दा बढी व्यतित भएका बीमालेखको हकमा ५०%
(पचास प्रतिशत) ब्याज छुट प्रदान गरिने छ ।
उपरोक्तानुसार १००% वा ५०% ब्याज छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा तलको उदाहरणबाट स्पष्ट पारिएको छ ।

14th AGM notice

Click to Download AGM....

सूचना को हक

सूचना को....

Election Notice

Election....

12th AGM

12th....

Proactive Disclosure as per Right to Information 3rd quarter of FY 77/78

Right to information for Website Chaitra 2077....

Agent Training Schedule 77/78

Agent Training Schedule 77....

Bonus Rate 74/75

Highest Bonus Rate....

ब्यतित बिमालेखमा शत प्रतिशत ब्याज छुट गरिएको बारे (२०७२-०५-१५)

यस कम्पनीबाट जारी गरिएका बीमालेखहरु मध्ये २०७२ श्रावण....

Notice for 8th and 9th AGM

For more information please download :8th and 9th AGM....

Notice About Election Program (Regarding AGM)

For more information please download :Notice for....

100% Interest waive on lapsed Policies

यस कम्पनीबाट जारी गरीएका बीमालेख अन्तर्गत २०७४ श्रावण मसान्त....

Life Insurance Agent Training Schedule

Life Insurance Agent Training Schedule For more information please download :Training....

Notice about 10th Annual General Meeting

Notice about 10th Annual General Meeting For more information please download :AGM....

Interest Waiver on Lapsed Policy

Interest Waiver on Lapsed....

Right Share Demat Notice

Right Share Demat....

50% Interest Discount on Lapsed Policies Poush 12

The Company has announced 50% Interest Discount on Revival of Policies Lapsed as on Mangsir End, that will be revived from 2073 Poush 12 to 2073 Magh 21. For More Information....