एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लि.ले आफ्ना प्रत्येक कर्मचारीको लागी रु. १ लाख बराबरको कोरोना भाइरस बीमा गराएको छ ।

एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लि.ले आफ्ना प्रत्येक कर्मचारीको लागी रु. १ लाख बराबरको कोरोना भाइरस बीमा गराएको छ ।