जीवन रत्न बीमा योजना

जीवन रत्न बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु:

 • चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य
 • कर्जाको ब्यवस्था
 • मुनाफामा सरिक
 • सिमित अवधिमा बीमाशुल्क भुक्तानी हुने
 • न्यूनतम प्रवेश उमेर : ११ वर्ष
 • अधिकतम प्रवेश उमेर : ६० वर्ष सम्म
 • अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : ७० वर्ष
 • बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि : १०, १५, २०, २५ वा ३० वर्ष
 • न्यूनतम बीमाङ्क : रु ५०,०००/–
 • अधिकतम बीमाङ्क : आयश्रोतको आधारमा ।
 • बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका : वार्षिक, अर्धवार्षिक वा त्रैमाशिक

छुट:
बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम थप / छुट गरिनेछ

 • रु. २,०१,००० देखि ५,००,००० सम्म रु १ प्रतिहजार छुट
 • रु. ५,०१,००० देखि माथि रु २ प्रतिहजार छुट

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम बीमाशुल्कमा थप / छुट गरिनेछ

 • बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा २ % छुट
 • अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गदा १% थप
 • त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा कुनै छुट छैन
 • बीमा रकम भुक्तानी पाउने अवस्थाहरु
 • बीमा अवधिसम्म बिमित जिवित रहेमा वा बीमा समाप्ती अगावै मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ।

ऐच्छिक सुविधा
यस योजनामा निम्न अनुसार ऐच्छिक सुविधा ब्यवस्था गरिएको

 • बीमाशुल्क छुट सुविधा (PWB)
 • अपांग अशक्त सुविधा (PTD)
 • दुर्घटना मृत्यु सुविधा (ADB)