एशियन बाल उमंग (सावधिक) जीवन वीमा योजना

एशियन बाल उमंग (सावधिक) जीवन वीमा योजना

बाल उमंग (सावधिक) जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु :

 • न्यूनतम प्रवेश उमेर : ० वर्ष ( बालक जन्मे पछि)
 • अधिकतम प्रवेश उमेर : १० वर्ष
 • बीमा अवधि : १८ – बच्चाको उमेर ।
 • अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : १८ वर्ष
 • न्यूनतम बीमाङ्क : रु ५०,०००/ –
 • अधिकतम बीमाङ्क : रु.२०,००,०००/ –
 • बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका : वाषिर्क, अर्ध- वाषिर्क र त्रैमासिक

छुट:
बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ।

 • रु २,५१,०००/ – देखि रु ५,००,०००/ – सम्म रु १ बीमा शुल्कमा
 • रु ५,०१,०००/ – र सो भन्दा माथि रु २ बीमा शुल्कमा

रु ,०१,००० सो भन्दा माथि रु बीमा शुल्कमा

 • वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : २% छुट गरिनेछ।
 • अर्ध- वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : १% छुट गरिनेछ।

जोखिम प्रारम्भ:

 • बीमा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्ष पछि वा बीमित बच्चाको उमेर ६ वर्ष पुरा भईसकेपछिको बीमालेखको वाषिर्कोत्सव मिति मध्ये जुन घटना पछि घट्छ सो मिति देखि बीमालेख अर्न्तगत जोखिम प्रारम्भ हुनेछ ।

बीमाङ्क भुक्तानी दिने अवस्थाहरु :

 • बीमा अवधि समाप्ती पछि बीमितको उमेर १८ वर्षपुरा भएपछि बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।
 • बीमा जोखिम प्रारम्भ भएपछि बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।
 • बीमालेखमा जोखिम प्रारम्भ हुनु अगाडि बीमतिको मृत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधाको लागि तिरेको शुल्क बाहेक अन्य सम्पूर्ण बीमाशुल्क प्रस्तावककानूनी संरक्षकलाई एकमुष्ट फिर्ता गरिनेछ ।

सुविधा :

 • बीमाशुल्क छुट सुविधा र मासिक शैक्षिक सुविधा : जसको लागि थप शुल्क लाग्नेछ ।

प्रथम पटक जारी मिति

 • २०६५/०३/०५

जीवन रत्न बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु: चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

पेन्सन बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु: चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

एशियन सावधिक जीवन बीमा

योजनाका विशेषताहरु: चुक्ता मूल्य र समर्पण मूल्य कर्जाको....

एशियन बाल भविष्य (सावधिक) जीवन वीमा योजना

जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु : न्यूनतम प्रवेश उमेर : वर्ष (बालक....

एशियन धन समृद्धि (सिमित अवधि भुक्तानी सावधिक) जीवन बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु : चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

दम्पत्ती सुरक्षा (संयुक्त सावधिक) प्लस जीवन बीमा योजना

दम्पती सुरक्षा प्लस जीवन बीमा योजनाको बिशेषताहरु: १.बीमा योजनाको....

एसिएन नव रत्न जीवन वीमा योजना

“नवरत्न”(सीमित भुक्तानी सावधिक)  जीवन बीमा योजनाका मुख्य....