एशियन सावधिक जीवन बीमा

एशियन सावधिक जीवन बीमा

योजनाका विशेषताहरु:

 • चुक्ता मूल्य र समर्पण मूल्य
 • कर्जाको व्यवस्था
 • अवधि भुक्तानी
 • नाफामा सरिक
 • न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष
 • अधिकतम प्रवेश उमेर : ६० वर्ष
 • न्यूनतम बीमा अवधि : ५ वर्ष
 • अधिकतम बीमा अवधि : ५० वर्ष
 • अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : ६५ वर्ष
 • न्युनतम बिमाङ्क : रु २५,००० / –
 • अधिकतम बीमाङ्क : प्रस्तावकको आर्थिक स्थितिको आधारमा
 • बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका : वाषिर्क, अर्ध-वाषिर्क र त्रैमासिक


छुट:
बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ।

 • रु ५१,००० / – देखि रु १,००,०००/ – सम्म रु १ बीमा शुल्कमा
 • रु १,०१,०००/ – र सो भन्दा माथि रु २ बीमा शुल्कमा

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ।

 • वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : २% छुट गरिनेछ।
 • अर्ध-वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : १% छुट गरिनेछ।

बीमा अवधि समाप्ती तथा बीमितको मृत्यु भएमा:

 • बीमा अवधि समाप्ती भएपछि बीमाङ्क र बोनस भुक्तानी गरिनेछ । बीमा प्रारम्भ भएपछि बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क र बोनस भुक्तानी गरिनेछ ।

सुविधा

 • दोहोरो दर्घटना लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा, स्थायी रुपले अशक्त सुविधा : जसको लागि थप शुल्क लाग्नेछ ।

प्रथम पटक जारी मिति

 • २०६४/१२/१४

जीवन रत्न बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु: चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

पेन्सन बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु: चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

एशियन बाल उमंग (सावधिक) जीवन वीमा योजना

बाल उमंग (सावधिक) जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु : न्यूनतम प्रवेश....

एशियन बाल भविष्य (सावधिक) जीवन वीमा योजना

जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु : न्यूनतम प्रवेश उमेर : वर्ष (बालक....

एशियन धन समृद्धि (सिमित अवधि भुक्तानी सावधिक) जीवन बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु : चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

दम्पत्ती सुरक्षा (संयुक्त सावधिक) प्लस जीवन बीमा योजना

दम्पती सुरक्षा प्लस जीवन बीमा योजनाको बिशेषताहरु: १.बीमा योजनाको....

एसिएन नव रत्न जीवन वीमा योजना

“नवरत्न”(सीमित भुक्तानी सावधिक)  जीवन बीमा योजनाका मुख्य....