पेन्सन बीमा योजना

पेन्सन बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु:

 • चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य
 • कर्जाको ब्यवस्था
 • मुनाफामा सरिक
 • न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष
 • अधिकतम प्रवेश उमेर : ६० वर्ष सम्म
 • न्युनतम बीमा समाप्ति उमेर : ४० वर्ष
 • न्यूनतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि : ५ वर्ष
 • अधिकतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि : ५४ वर्ष
 • न्यूनतम बीमाङ्क : रु १,००,०००/–
 • अधिकतम बीमाङ्क : आयश्रोतको आधारमा ।
 • बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका : वार्षिक, अर्धवार्षिक वा त्रैमाशिक

छुट:
बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम थप / छुट गरिनेछ

 • रु. १,०१,००० देखि २,००,००० सम्म रु १ प्रतिहजार छुट
 • रु. २,०१,००० देखि माथि रु २ प्रतिहजार छुट
 • रु. १०,००० देखि १४९९९ सम्म रु. ६ प्रतिहजार थप
 • रु. १५,००० देखि १९९९९ सम्म रु. ३ प्रतिहजार थप
 • रु. २०,००० देखि २४९९९ सम्म रु. १ प्रतिहजार थप

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम बीमाशुल्कमा थप / छुट गरिनेछ

 • बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा २ % छुट
 • अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानी गदा १% थप
 • त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा कुनै छुट छैन

एन्युटी (पेन्सन) छनौट गर्ने समय

 • बीमा अवधि समाप्तिमा

एन्युटी (पेन्सन) बिकल्प

 • निश्चित ५, १०, १५ वा २० वर्षसम्म सुनिश्चित र त्यसपछि आजिवन
 • आजिवन भुक्तानी र खरिद मुल्य फिर्ता सुविधा
 • वार्षिक ३ प्रतिशतको एन्यूटी बृद्धि सुविधा
 • आजिवन एन्यूटी सुविधा एवं विमितको निधन पछि पति / पत्नीलाई आजिवन एन्यूटी

बीमा रकम भुक्तानी पाउने अवस्थाहरु

 • बीमा अवधिसम्म बिमित जिवित रहेमा देहाय बमोजिम २ वटा अवस्था अनुसार बिमितलाई बीमा रकम उपलब्ध गराइने छ । बिमितले आफ्नो सुविधा अनुसार कुनै १ अवस्था चयन गर्नुपर्ने छ ।
 • बिमाङ्क र नियमानुसारको बानेस रकम प्राप्त गर्ने वा
 • बीमा अवधि समाप्तिमा बीमितले कुनै रकम भुक्तानी नलिएमा पुरै रकम (बीमाङ्क र बोनस) लाई पेन्सन योजना खरिदमा उपयोग गरी बिमितले रोजेको एन्यूटी बिकल्प अनुसार भुक्तानी हुने ।
 • बीमा समाप्ती हुने मिति अगावै बिमितको मृत्यु भएमा बिमाङ्क र नियमानुसारको बोनस भुक्तानी हुने ।

जीवन रत्न बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु: चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

एशियन सावधिक जीवन बीमा

योजनाका विशेषताहरु: चुक्ता मूल्य र समर्पण मूल्य कर्जाको....

एशियन बाल उमंग (सावधिक) जीवन वीमा योजना

बाल उमंग (सावधिक) जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु : न्यूनतम प्रवेश....

एशियन बाल भविष्य (सावधिक) जीवन वीमा योजना

जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु : न्यूनतम प्रवेश उमेर : वर्ष (बालक....

एशियन धन समृद्धि (सिमित अवधि भुक्तानी सावधिक) जीवन बीमा योजना

योजनाका विशेषताहरु : चुक्ता मूल्य र सपर्पण मूल्य कर्जाको....

दम्पत्ती सुरक्षा (संयुक्त सावधिक) प्लस जीवन बीमा योजना

दम्पती सुरक्षा प्लस जीवन बीमा योजनाको बिशेषताहरु: १.बीमा योजनाको....

एसिएन नव रत्न जीवन वीमा योजना

“नवरत्न”(सीमित भुक्तानी सावधिक)  जीवन बीमा योजनाका मुख्य....