सुखी जीवन (सावधिक र आजीवन) बीमा योजना

सुखी जीवन (सावधिक र आजीवन) बीमा योजना

सुखी जीवन (सावधिक र आजीवन) बीमा योजनाका विशेषताहरु :

* चुक्ता मूल्य र र्समर्पण मूल्य
* कर्जाको व्यवस्था
* अवधि भुक्तानी
* नाफामा सरिक

 • न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष
 • अधिकतम प्रवेश उमेर : ६५ वर्ष
 • न्यूनतम बीमा अवधि : ५ वर्ष
 • अधिकतम बीमा अवधि : ५४ वर्ष
 • अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर : ७० वर्ष
 • न्यूनतम बीमाङ्क : रु ५०,०००/ –
 • अधिकतम बीमाङ्क : प्रस्तावकको आर्थिक स्थितिको आधारमा
 • बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका : वाषिर्क, अर्ध- वाषिर्क र त्रैमासिक

छुट:

बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमाशुल्क दरमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ।

 • रु २,०१,०००/ – देखि रु ३,००,०००/ – सम्म रु १ बीमा शुल्कमा
 • रु ३,०१,०००/ – र सो भन्दा माथि रु २ बीमा शुल्कमा

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा निम्न बमोजिम छुट प्रदान गरिनेछ।

 • वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : २% छुट गरिनेछ।
 • अर्ध- वाषिर्क बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा : १% छुट गरिनेछ।

बीमा अवधि समाप्ती तथा बीमितको मृत्यु भएमा:

 • बीमा अवधि समाप्ती मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क र बोनस भुक्तानी गरिनेछ ।
 • बीमा समाप्ती मिति पछि कुनै पनि समयमा बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम मात्र थप भुक्तानी दिइनेछ ।

सुविधा:

 • दोहोरो दुर्घटना लाभ सुविधा : जसको लागि थप शुल्क लाग्नेछ ।

(दोहोरो दुर्घटना लाभ ७० वर्षसम्म उपलब्ध गराइन्छ । तर त्यस्तो थप भुक्तानी प्राप्त गर्न बीमालेख अर्न्तगतको सबै बीमाशुल्क भुक्तानी गरिसकेको हुनुपर्नेछ। अधिकतम दोहोरो दर्घटना लाभ बीमाङ्क रु ५,००,०००/-)

प्रथम पटक जारी मिति

 • २०६५/०३/०४

आजीवन बीमा योजना

आजीवन जीवन बीमा योजना आजीवन जीवन बीमा योजना बीमितले बीमा अवधिभर....

जीवन संजीवनी(अग्रिम भुक्तानी सावधिक र आजिवन)

जीवन बीमा योजना मुख्य विशेषताहरु १.न्यूनतम प्रवेश उमेर :  ११....