ब्यतित बिमालेखमा शत प्रतिशत ब्याज छुट गरिएको बारे (२०७२-०५-१५)

ब्यतित बिमालेखमा शत प्रतिशत ब्याज छुट गरिएको बारे (२०७२-०५-१५)

यस कम्पनीबाट जारी गरिएका बीमालेखहरु मध्ये २०७२ श्रावण मसान्तसम्म बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने मितिले ६ महिना नाघेका ( पूर्ण ब्यतित भएका ) बीमालेखहरु २०७२ साल भाद्र १५ देखि २०७२ साल आश्विन २९ गते भित्र पुनर्जागरण गराउने बिमितहरुलाई लाग्ने ब्याजमा १०० प्रतिशत छुट गरिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

For more information please download :Interest Discount Notice .pdf

Notice for 8th and 9th AGM

For more information please download :8th and 9th AGM....

Notice About Election Program (Regarding AGM)

For more information please download :Notice for....

100% Interest waive on lapsed Policies

यस कम्पनीबाट जारी गरीएका....

100% ,50% Interest waive on lapsed Policies

यस कम्पनीबाट जारी गरीएका....

Life Insurance Agent Training Schedule

Life Insurance Agent Training Schedule For more information please....

Notice about 10th Annual General Meeting

Notice about 10th Annual General Meeting For more information....

Interest Waiver on Lapsed Policy

Interest Waiver on Lapsed....

Right Share Demat Notice

Right Share Demat....

50% Interest Discount on Lapsed Policies Poush 12

The Company has announced 50% Interest Discount on Revival of....